Klageansvarlig

Du kan altid kontakte banken, hvis du er uenig med banken om et forretningsforhold.

På den måde sikrer vi, at en eventuel uenighed ikke beror på en misforståelse. Skulle du herefter fortsat være uenig, skal du skrive til bankens klageansvarlige. Du modtager bekræftelse på din klage indenfor tre arbejdsdage fra bankens modtagelse. Normalt besvares indenfor syv bankdage, dog kan det ved mere komplekse sager tage længere tid.Bjarne Fibiger

Bjarne Fibiger
Bankdirektør
PFA Bank
Havneholmen 29
1561 København V
Telefon 70 80 85 00

Du kan sende din klage ved først at sende en e-mail til klag@pfabank.dk med en besked om, at du ønsker at klage. Du skal ikke sende andre oplysninger med denne e-mail. Derefter vil du modtage en e-mail med information om, hvorledes du kan sende din klage til PFA Bank, således at dine oplysninger bliver sendt på en sikker måde.

Hvis du allerede har fået din klage behandlet af PFA Banks klageansvarlige, og du fortsat er uenig, har du mulighed for at indbringe din klage for Det finansielle ankenævn.

Det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K

Klager skal indgives elektronisk via ankenævnets hjemmeside: https://fanke.dk/klage.

Du kan også klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Send klagen til Center for Klageløsning på www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive Bankens e-mail adresse klag@pfabank.dk