Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du læse mere om vores redegørelser fra Finanstilsynet

 

PFA Bank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser.

Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Strandgade 29
1404 København K

Hjemmeside: www.ftnet.dk
Telefon: 33 55 82 82
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk

 

Eventuelle redegørelser eller bemærkninger fra tilsynets side som led i tilsynets virksomhed vil blive gengivet her.