PFA Invest

Ansvarlige investeringer

Når du er kunde i PFA Bank, bliver dine penge investeret gennem PFA Invest. Her kan du være tryg ved,
at investeringerne bliver gjort ansvarligt og med omtanke for mennesker og miljø.
Vi investerer aktivt i den grønne omstilling og arbejder målrettet på at efterleve Paris-aftalens klimamålsætning og bidrage til FN’s Verdensmål. Samtidig ønsker vi at påvirke de virksomheder, vi investerer i, i en ansvarlig og bæredygtig retning.

De fem byggesten i vores arbejde med ansvarlige investeringer

1. Vi styrer selv vores investeringer
I stedet for ekstern forvaltning står vi selv for langt hovedparten af vores investeringer. Det betyder, at vores kompetente investeringsteam selv udvælger, hvilke virksomheder vi investerer i, og derfor også selv kan fravælge dem, som ikke lever op til vores retningslinjer for ansvarlige investeringer.
2. Vi investerer med afsæt i internationalt anerkendte retningslinjer
Vores investeringer efterlever en række internationale konventioner og
aftaler, som sikrer hensyn til klima, miljø, sociale forhold og selskabsledelse.
3. Vi skubber investeringer i en ansvarlig retning
Hvis selskaber handler kritisabelt, prioriterer vi ofte dialog frem for eksklusion. Det gør vi for at påvirke dem til en mere bæredygtig og ansvarlig adfærd.
4. Vi tager aktiv del i den grønne omstilling
Paris-aftalens mål for CO₂-reduktion er integreret i vores investeringsproces, og vi screener og justerer løbende vores aktieportefølje for at sikre, at vi når klimamålene.
5. Vi er transparente om vores arbejde
Vi ønsker at være åbne om fremdriften af vores arbejde med ansvarlige investeringer. Derfor kan du på pfa.dk finde vores politikker og retningslinjer for området og løbende følge med i, hvordan vi screener vores investeringer, hvilke virksomheder vi er dialog med, og hvilke virksomheder og lande vi har valgt at ekskludere. Se mere her >