Organisation

Ledelse og ejerforhold

PFA Bank A/S, CVR 31 05 01 62, er et helejet selskab af Jyske Bank

Banken ledes af en bestyrelse og en direktion. Principperne for koncernens virke
fastlægger bestyrelsen, mens direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.

Bjarne Fibiger 

Bjarne Fibiger
Bankdirektør
70 80 85 00

Hent billede af Bjarne Fibiger

 

Tilsynsmyndighed

PFA Bank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser. Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Strandgade 29
1404 København K
33 55 82 82
www.ftnet.dk

Se juridiske oplysninger om PFA Bank

Samfundsansvar

Jyske Bank har købt og overtaget PFA Bank, og vi henviser derfor til Jyske Banks politik på området.
Læs mere her