Finansielle rapporter mv.

PFA Bank A/S aflægger regnskaber efter Finanstilsynets bestemmelser om regnskaber for kreditinstitutter.

Års- og delårsrapporter kan fås ved henvendelse til PFA Bank A/S.