Hvidvask

Derfor stiller vi spørgsmål til dig

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i PFA Bank tager meget alvorligt. Vi arbejder derfor løbende for at forhindre, at PFA Bank bliver misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

For at undgå at blive misbrugt til disse formål skal vi kende vores kunder. Det er årsagen til, at du som kunde fx bliver bedt om at oplyse din identitet (legitimere dig), og at erhvervskunder bl.a. skal oplyse og dokumentere, hvem der er de reelle ejere af deres virksomhed. 

Som kunde vil du også opleve, at vi spørger til, hvordan du forventer at bruge vores produkter og services. Det er ligeledes nødvendigt for, at vi kan overholde forpligtelserne i lovgivningen om kendskab til kunder og deres forretninger. I den forbindelse kan vi fx få brug for at bede om en årsopgørelse fra SKAT, et regnskab eller anden dokumentation. Du kan også opleve, at vi efterspørger dokumentation i andre sammenhænge, fx ved pengeoverførsler og andre transaktioner.

Kontrollen sker løbende for at sikre, at vi altid har opdaterede og korrekte oplysninger.  Selvom du én gang har afgivet dokumentation, kan vi derfor få brug for at spørge dig igen.

Med udgangspunkt i det kendskab, vi har til vores kunder, arbejder vi løbende på at identificere mistænkelige forhold og underrette National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om disse.

Uddannelse af vores medarbejdere

Den hvidvaskansvarlige i PFA Bank er bankdirektør Bjarne Fibiger. PFA Bank har en overordnet politik for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, som er godkendt af bestyrelsen, og vi har forretningsgange, som alle medarbejdere i PFA Bank skal efterleve, når de varetager deres daglige opgaver. 

Medarbejderne modtager også løbende undervisning i de gældende regler på området for hvidvask og finansiering af terrorisme, så de ved, hvordan de skal identificere og håndtere mistænkelige forhold. Direktionen følger løbende med i, hvordan risikobilledet ser ud, og de rapporterer til PFA Banks bestyrelse.

PFA Bank samarbejder med datacentralen BEC, som leverer systemer, der understøtter den daglige systematiske overvågning af både personer og transaktioner.

For at minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme er det som udgangspunkt ikke muligt at blive kunde i PFA Bank, hvis man bor i udlandet, og man kan heller ikke overføre penge direkte til eller fra PFA Bank via udlandet.

Her kan du læse mere om hvidvaskloven

Du kan i Finanstilsynets vejledninger og Hvidvaskloven læse mere om de krav, vi er underlagt og den samfundsopgave, vi varetager. Hvidvaskloven sætter de overordnede rammer for, hvilke forpligtelser vi som bank skal leve op til, mens vi selv skal sikre, at de understøttende processer passer til vores forretning. 

Det betyder, at vi PFA Bank skal vi undersøge og tage stilling til risiciene for, at PFA Bank kan blive misbrugt til hvidvask, terrorfinansiering eller anden økonomisk kriminalitet. Vi skal ligeledes sørge for, at vores processer, kontroller og overvågning sikrer, at vi overholder vores forpligtelser og lever op til de forventninger, der er til os. 

PFA Banks tilgang er derfor tilpasset vores egne risikovurderinger, men tager udgangspunkt i myndighedernes vejledninger, inspektionsaktiviteter, vores interesseorganisationer med mere. Det, du oplever hos os, vil derfor ofte ligne det, du oplever hos andre banker. 

Du kan læse mere om hvidvask - love, bekendtgørelser og vejledninger på finanstilsynets hjemmeside