Garantiformuen

Garantiordning for indskydere og investorer (garantiformuen)

Garantiformuen er den danske garantiordning for indskydere og investorer, hvis formål er at yde dækning til indskydere og investorer i institutter, der er omfattet af Garantiformuens dækning, i tilfælde af et instituts rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

Indskud
Frie midler er dækket med op til et beløb, der svarer til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Har du indlån i flere pengeinstitutter, er du dækket for op til 100.000 euro i hvert institut.

Har du en konto sammen med fx din ægtefælle, bliver I begge betragtet som selvstændige indskydere for hver jeres andel og får dækket op til 100.000 euro hver.

Pensionskonti (kapitalpension, ratepension og aldersopsparing) er dækket ubegrænset, det vil sige, at for disse konti gælder beløbsbegrænsningen på 100.000 euro ikke.

Værdipapirer
Har du værdipapirer i eget depot, får du udleveret værdipapirerne.

Mere information
Du kan læse mere om Garantiformuen på:

www.gii.dk

www.finanstilsynet.dk

Læs oplysningsskema (grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud) (PDF)