Dine rettigheder ved betalinger

I forbindelse med den danske lovimplementering af det 2. betalingstjenestedirektiv (PSD2), er der indført oplysningsforpligtelser for pengeinstitutterne. Derfor kan du her finde følgende information: