PFA Bank bliver til Jyske Bank

Vigtige deadlines

Du får snart ny netbank

Fredag den 7. juni kl. 17.00 lukker din net- og mobilbank i PFA Bank. I løbet af søndag den 9. juni kan du begynde at bruge Jyske Banks net- og mobilbank. Få et glimt af den her

Det betyder, at du har et par dage uden net- og mobilbank. Læs mere

Til dig, der handler med værdipapirer i netbanken

Der vil være lukket for onlinehandel fra mandag den 3. juni kl. 16.45, indtil du kan bruge din nye net- og mobilbank i løbet af søndag den 9. juni. 

Hvis du vil købe eller sælge værdipapirer uden rådgivning, mens onlinehandel er lukket, kan du i stedet ringe til din rådgiver på følgende tidspunkter: 

Tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-16.45 (onsdag er Grundlovsdag, hvor vi holder lukket.)

 

Vær på vagt

Vi vil aldrig bede om kodeord, engangskoder eller lignende – hverken over telefon, pr. mail eller sms. 
Vær ekstra på vagt, hvis du bliver kontaktet uopfordret.

Læs mere her

Webinar: Kom godt i gang med Jyske Bank

I weekenden den 8.–9. juni overgår PFA Bank til Jyske Bank.
På dette webinar kan du som kunde stille spørgsmål og bl.a. blive klogere på overgangen og den nye netbank.

Spørgsmål og svar om overgangen til Jyske Bank

Vigtige datoer og tidsfrister du skal være opmærksom på i forhold til overgangen til Jyske Bank

Netbank og mobilbank midlertidig lukket

Fredag den 7. juni kl. 17.00 lukker din net- og mobilbank i PFA Bank. I løbet af søndag den 9. juni kan du begynde at bruge Jyske Banks net- og mobilbank.

I den mellemliggende periode er du uden net- og mobilbank. Er du kunde i Jyske Bank i forvejen, skal du i øvrigt være opmærksom på, at din nuværende adgang til Jyske Banks net- og mobilbank også er lukket fra kl. 03.00 natten mellem fredag og lørdag og åbner igen i løbet af søndag den 9. juni.

www.jyskebank.dk/pfabank kommer der information, så snart net- og mobilbanken åbner for dig.

Handel med værdipapirer - lukket for onlinehandel

Der vil være lukket for onlinehandel fra mandag den 3. juni kl. 16.45, indtil du kan bruge din nye net- og mobilbank i løbet af søndag den 9. juni.

Hvis du vil købe eller sælge værdipapirer uden rådgivning, mens onlinehandel er lukket, kan du i stedet ringe til din rådgiver på følgende tidspunkter:
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-16.45 (onsdag er Grundlovsdag, hvor vi holder lukket).

Straksoverførsler og sammedags-overførsler

Du kan ikke oprette straksoverførsler eller sammedags-overførsler fra fredag den 7. juni kl. 14.00 til søndag den 9. juni i løbet af dagen. Overførsler til dine konti efter klokken 14.00 den 7. juni vil være synlige på dine konti mandag morgen.

Individuel posteringstekst i net- og mobilbanken overføres ikke til Jyske net- og mobilbank

Hvis du anvender individuel posteringstekst i net- og mobilbanken, skal du være opmærksom på, at denne funktion ikke følger med over i Jyske Net- og mobilbank. Det kan derfor være en god ide at gemme et skærmprint inden netbanken lukker ned 7. juni kl. 14.30.

Afstemt markering overføres ikke

Hvis du anvender afstem markering i din net- og mobilbank, skal du være opmærksom på, at dette ikke overføres til Jyske net- og mobilbank. Når du starter op i Jyske net- og mobilbank vil alle posteringer stå som uafstemt. Vi anbefaler, at du tager en skærmkopi af din nuværende net- og mobilbank inden den lukker ned fredag 7. juni kl. 14.30. På den måde har du mulighed for at sætte flueben i de posteringer, du allerede har afstemt, når du kommer på Jyske net- og mobilbank.

Spørgsmål og svar om overgangen fra PFA Bank til Jyske Bank

Beholder jeg min rådgiver, når PFA Bank overtages af Jyske Bank?

Du beholder din nuværende rådgiver, og frem til fredag den 7. juni 2024 kan du kontakte din rådgiver, som du plejer. Fra mandag den 10. juni skal du kontakte din rådgiver på nyt nummer og e-mail. Du finder din rådgivers nye nummer og e-mail i det brev, du har fået i e-Boks fra PFA Bank om overgangen til Jyske Bank.

Beholder jeg mine konti og depoter, når PFA Bank overtages af Jyske Bank?

Ja, det gør du. Har du selv navngivet konti og depoter, fortsætter de som udgangspunkt også med samme navne. Enkelte konti, fx aktiesparekonti og pensionskonti, kan dog have fået nye navne. Du kan finde en oversigt over standardkontonavne på www.jyskebank.dk/konti-pfabank

Kan jeg bruge mit Eurocard efter overgangen til Jyske Bank 8. juni?

Efter overgangen til Jyske Bank kan du bruge dit Eurocard som du plejer. Du kan også bruge dit Priority Pass som du plejer.

Spørgsmål og svar om overgangen til Jyske Banks net- og mobilbank

Hvornår får jeg adgang til Jyske Banks net- og mobilbank?

Din adgang til Jyske Banks net- og mobilbank åbner søndag den 9. juni i løbet af dagen. Vi informerer på jyskebank.dk/pfabank, når du kan tilgå din nye net og mobilbank.

Følger afkasthistorikken med over i Jyske net- og mobilbank?

Din afkasthistorik starter forfra i din nye net- og mobilbank. Du kan dog til enhver tid se tidligere handler – inkl. oplysninger om købs- og salgskurser – og i ugen efter overgangen til Jyske Bank modtager du en slutafkastrapport, som viser dit afkast fra den 1. januar frem til og med den 7. juni 2024. Fremover får du automatisk tilsendt afkastrapporter fra Jyske Bank. Du modtager rapporterne i net- og mobilbank, hvor du også får mulighed for selv at danne rapporter, når du har behov for det.

Hvad følger med over i Jyske net- og mobilbank?

Langt de fleste indstillinger overføres til Jyske net- og mobilbank:
Dine faste overførsler fortsætter.
Historikken for dine posteringer følger med.
Du får adgang til de dokumenter, du tidligere har modtaget fra PFA Bank.
Hvis du har fuldmagter, fortsætter de uændret.
Hvis du har afgivet fuldmagt fortsætter det uændret.

Godt at vide om Jyske Netbank Erhverv

Jeres adgang til Jyske Netbank Erhverv åbner søndag den 9. juni i løbet af dagen. Vi informerer på jyskebank.dk/pfabank, når I kan tilgå din nye net og mobilbank.

Indstillinger og brugeradgange fra jeres nuværende netbank fortsætter uændret i jeres nye netbank, og historikken for jeres posteringer følger med. Jeres beløbsgrænse for betalinger og overførsler kan ændre sig. I Jyske Bank har alle brugere i virksomheden samme beløbsgrænse, og vi viderefører højeste beløbsgrænse blandt jeres brugere. Ønsker I at ændre beløbsgrænsen efter 10. juni, skal du kontakte din rådgiver. Hvis en fuldmagtshaver foretager transaktioner på fuldmagtsgivers vegne i en af Jyske Banks net- og mobilbanker, vil gebyrer blive trukket fra den konto, som fuldmagtshaver har registreret som gebyrkonto. Enhver bruger, der har mulighed for at handle med værdipapirer på jeres vegne, kan købe for det tilgængelige beløb på jeres konto. I kan ikke sætte en begrænsning for disponibelt handelsbeløb. Vi anbefaler, at I kontakter jeres rådgiver efter overgangen til Jyske Bank for at drøfte, hvilket net- og mobilbank løsninger, der passer til jeres behov.

Godt at vide om Jyske Mobilbank Erhverv

Ønsker I at bruge app’en Jyske Mobilbank Erhverv, skal den aktiveres via Jyske Netbank Erhverv, og appen skal downloades til mobilen, inden I kan tage den i brug.

Jyske Mobilbank Erhverv er primært til betalinger og kontooverblik – til gengæld kan I ikke handle værdipapirer og få overblik over jeres depoter.

Ønsker I fx at handle værdipapirer og have overblik over jeres depoter via en mobilbank, skal I have oprettet Jyske Banks mobilbank for privatkunder inkl. fuldmagt til jeres erhvervsengagement.

Vi anbefaler, at I kontakter jeres rådgiver efter overgangen til Jyske Bank for at drøfte, hvilket net- og mobilbank løsninger, der passer til jeres behov.

Hvad sker der med PFA Invest?

Hvem overtager forvaltningen af PFA Invest?

Administrationen og forvaltningen af PFA Invest er overdrages til BankInvest 24. maj som et led i overgangen fra PFA Bank til Jyske Bank. Kundernes investeringer fortsætter uændret med samme risikoprofil og investeringsrammer.

Hvilken betydning har salget for forvaltningen af PFA Invest? Er det forsat det samme produkt?

PFA Invest er ejet af foreningens medlemmer. Forvaltningen af investeringsforeningens investeringer fortsætter som hidtil ud fra de investeringsrammer, som PFA Invests bestyrelse har fastlagt.

Skal jeg sælge mine investeringer i PFA Invest som følge af salget?

Vi anbefaler ikke, at du sælger dine investeringer i PFA Invest investeringsafdelinger som følge af salget af PFA Bank og skiftet af kapitalforvalter til BankInvest. Tag fat i din investeringsrådgiver, hvis du har spørgsmål til dine investeringer.

Kan jeg fortsat investere nye midler i PFA Invest?

Ja, det kan du. Investeringsproduktet PFA Invest fortsætter som hidtil med BankInvest som kapitalforvalter.

Skifter PFA Invest navn?

Ja, det gør de på et tidspunkt. Men det er endnu uafklaret, hvilket navn foreningen vil have fremadrettet. Når det sker, får du besked.

Skal jeg som investor/kunde foretage mig noget?

Nej, du behøver ikke foretage dig noget.

Hvor kan jeg læse mere om mine investeringer efter skiftet af kapitalforvalter til BankInvest?

Du kan læse mere om dine investeringer på www.bankivest.dk/pfainvest

Hvad sker der med omkostningerne? Stiger de?

I al væsentlighed vil vilkår, herunder omkostninger forblive uændrede i en længere periode end de oprindeligt udmeldte 12 måneder, og Jyske Banks intention er, som distributør, endda en endnu længere periode.

Hvis foreningens bestyrelse på et tidspunkt beslutter ændringer i omkostningsniveauet, vil du som investor blive orienteret.

Jeg henter normalt information på pfabank.dk eller pfainvest.dk – hvor skal jeg finde information fremover?

Du kan fremover finde den information du plejer på www.bankinvest.dk/pfabank

Hvad med skat – sker der nogle ændringer i de enkelte afdelingers skattestatus?

Nej, der sker som udgangspunkt ingen ændring i skattestatus. 

Hvis der på et senere tidspunkt sker ændringer i skattestatus, vil du få besked

Hvorfor skal fondene afnoteres?

PFA Invest har den 22. april 2024 udsendt en selskabsmeddelelse, hvor det oplyses, at PFA Invests afdelinger, under forudsætning af finanstilsynets godkendelse, forventet bliver afnoteret fredag den 7. juni 2024, og derfor ikke kan handles via børsen fra mandag den 10. juni 2024.

Jyske Bank og BankInvest har aftalt med bestyrelsen for PFA Invest, at nuværende investorer i PFA Invest i al væsentlighed sikres de samme produktkarakteristika, vilkår og priser i en længere periode. Dette sikrer vi bedst ved en afnotering.

Hvad betyder afnoteringen for mig som investor?

PFA Invest har den 22. april 2024 udsendt en selskabsmeddelelse, hvor det oplyses at PFA Invest, under forudsætning af finanstilsynets godkendelse, forventet bliver afnoteret fredag den 7. juni 2024, og derfor ikke kan handles via børsen fra mandag den 10. juni 2024.

Det har ikke praktisk betydning for dig og dine muligheder for at købe og sælge PFA Invest via PFA Bank og senere Jyske Bank. Det har heller ikke betydning for, hvordan du beskattes eller bruger PFA Invest. Du vil dermed ikke opleve væsentlige ændringer i forbindelse med afnoteringen.

Hvornår sker afnoteringen?

Efter bestyrelsen har godkendt afnotering af afdelingernes andele på Nasdaq Copenhagen A/S, er anmodning herom fremsendt til Nasdaq Copenhagen A/S og Finanstilsynet. Sidste handelsdag bliver, forudsat at tilsynet godkender afnoteringen, forventet fredag den 7. juni 2024, så afnoteringen har virkning fra og med mandag den 10. juni 2024.

Investorerne vil blive varslet senest 4 uger før afnoteringen via fondsbørsmeddelelse, iht. fondsbørsen anvisninger om varsling af investorerne.