PFA Bank er solgt til Jyske Bank

PPFA sælger PFA Bank til Jyske Bank.
Som led i transaktionen forventes det at BankInvest vil stå for at forvalte og administrere investeringsforeningen PFA Invest.

Derfor er Jyske Bank et godt match for PFA Banks kunder

Vi har lagt stor vægt på at finde en køber med et stærkt investerings- og rådgivningskoncept og gode opsparingsprodukter. Det er vi glade for at kunne fortælle, at vi har fundet i Jyske Bank, der har en klar ambition om at matche de kundepakker, som vi har tilbudt i PFA Bank. Vi er derfor overbeviste om, at de vil levere stor værdi til PFA Banks kunder.

bank 

Spørgsmål og svar om salget af PFA Bank til Jyske Bank

Hvis jeg skal have et fysisk møde i fremtiden, er det så muligt?

Det er fortsat muligt at holde fysiske møder med PFA Bank. Dog er PFA Bank pr. 1. oktober flyttet til tre nye adresser i Vejle, Aarhus og København.

PFA Bank har fremover kontorer på følgende adresser:

  Havneholmen 29 (v/Jyske Bank) 1561 København V
  Hjulmagervej 8F (v/Jyske Bank) 7100 Vejle 
  Axel Kiers Vej 11 (v/Jyske Bank) 8270 Højbjerg

PFA sælger PFA Bank til Jyske Bank. Hvorfor gør de det?

PFA sælger PFA Bank og PFA Asset management stopper forvaltningen af PFA Invest, fordi PFA ønsker at fokusere på sin kerneforretning inden for pensions-, sundheds- og forsikringsløsninger

PFA har lagt stor vægt på at finde en køber med et stærkt investerings- og rådgivningskoncept og gode opsparingsprodukter. Det har vi fundet i Jyske Bank, og vi er overbeviste om, at de vil levere stor værdi til PFA Banks kunder.

Hvad betyder salget for mine vilkår i PFA Bank, og hvilke vilkår får jeg i Jyske Bank?

Indtil videre fortsætter PFA Bank, som du kender den. Du beholder din rådgiver, dine vilkår forbliver de samme, og du kan desuden se frem til attraktive muligheder.

”PFA-kunderne skal opleve en god og tryg overgang. Aftalen med BankInvest vil sikre kontinuitet og en overordnet fastholdelse af den nuværende prissætning i en længere periode. Desuden vil vi naturligvis matche de attraktive kundepakker og den personlige rådgivning” siger Lars Mørch, ordførende direktør i Jyske Bank.

Vi vil gerne fortælle dig mere om dine muligheder hos Jyske Bank, og du vil derfor høre nærmere, så snart det er muligt.

Beholder jeg min rådgiver, når PFA Bank overtages af Jyske Bank?

Indtil videre fortsætter PFA Bank som i dag, og derfor vil du som udgangspunkt beholde din nuværende rådgiver. Vi vil kontakte dig, når vi ved mere om detaljerne.

Skal jeg gøre noget som kunde i PFA Bank i forbindelse med salget?

Nej, du behøver ikke fortage dig noget. Indtil videre forsætter PFA Bank og PFA Invest som i dag, og derfor vil du som udgangspunkt beholde din nuværende rådgiver. Vi vil kontakte dig, når vi ved mere om detaljerne. 

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i PFA Bank, hvis du har yderligere spørgsmål.

Hvad sker der med PFA Invest?

Hvem overtager forvaltningen af PFA Invest?

Indtil videre fortsætter PFA Asset Management med forvaltningen af PFA Invest og de enkelte afdelinger som i dag. Vi kender endnu ikke den præcise dato for overdragelsen af forvaltningen.

Bestyrelsen for PFA Invest vil søge Finanstilsynet om tilladelse til at lade BankInvest varetage rollen som investeringsforvaltningsselskab og kapitalforvalter for foreningen. En sådan endelig ansøgning er dog betinget af en tilfredsstillende due dilligence af BankInvest. Vi forventer overdragelsen til BankInvest som ny forvalter sker i slutningen af Q2 2024.

Hvilken betydning har salget for forvaltningen af PFA Invest? Er det fortsat det samme produkt?

PFA Invest er ejet af foreningens medlemmer. Forvaltningen af investeringsforeningens investeringer fortsætter som hidtil ud fra de investeringsrammer, som PFA Invests bestyrelse har fastlagt.

Skal jeg sælge mine investeringer i PFA Invest som følge af salget?

PFA Invest er ejet af foreningens medlemmer. Forvaltningen af investeringsforeningens investeringer fortsætter som hidtil ud fra de investeringsrammer, som PFA Invests bestyrelse har fastlagt.

Vi anbefaler ikke, at du sælger dine investeringer i PFA Invest som følge af salget af PFA Bank. Tag fat i din investeringsrådgiver for at få rådgivning om dine investeringer.

Kan jeg fortsat investere nye midler i PFA Invest?

Ja, det kan du. Investeringsproduktet PFA Invest fortsætter som hidtil.

PFA Invest er ejet af foreningens medlemmer. Forvaltningen af investeringsforeningens investeringer fortsætter som hidtil ud fra de investeringsrammer, som PFA Invests bestyrelse har fastlagt.

Skifter PFA Invest navn?

Ja, det gør de på et tidspunkt. Men det er endnu uafklaret, hvilket navn foreningen vil have fremadrettet. Når det sker, får du besked.

Hvem er PFA Invest medlemmer?

Når du ejer investeringsbeviser i PFA Invest, er du et af medlemmerne i investeringsforeningen og kan blandt andet stemme på generalforsamlinger.

Skal jeg som investor/kunde foretage mig noget?

Nej, du behøver ikke foretage dig noget. Du vil blive orienteret, når der sker ændringer i forhold til hjemmesiden og navneskift etc. Indtil videre fortsætter alt uændret. Vi kender endnu ikke den præcise dato for overdragelsen af forvaltningen.

Sker der ændringer i den måde, som der bliver investeret på?

Investeringsforeningen PFA Invest er ejet af dens medlemmer. Forvaltningen af investeringsforeningens investeringer forsætter med de investeringsrammer, som bestyrelsen i PFA Invest har fastlagt. Indenfor de givne rammer vil en ny forvalter, uanset hvem det måtte være, forventeligt foretage justeringer af de specifikke investeringer.

Hvad sker der med omkostningerne? Stiger de?

I al væsentlighed vil vilkår, herunder omkostninger forblive uændrede i en længere periode end de oprindeligt udmeldte 12 måneder, og Jyske Banks intention er, som distributør, endda en endnu længere periode.

Hvis foreningens bestyrelse på et tidspunkt beslutter ændringer i omkostningsniveauet, vil du som investor blive orienteret.

Jeg henter normalt information på pfabank.dk eller pfainvest.dk - hvor skal jeg finde information fremover?

Indtil videre skal du stadig anvende pfabank.dk eller pfainvest.dk. Du vil få besked, når der kommer en ny internetside.

Hvad med skat - sker der nogle ændringer i de enkelte afdelingers skattestatus?

Nej, der sker som udgangspunkt ingen ændring i skattestatus. 

Hvis der på et senere tidspunkt sker ændringer i skattestatus, vil du få besked